Co se děje v Nerudově ulici | Kontrolní akce Nerudova ulice, Mostecká ulice | Ulice Nerudova, Praha

Nechte si zasílat novinky z pražských ulic

Zadejte váš email

Kontrolní akce Nerudova ulice, Mostecká ulice

 

MHMP OKP pravidelně sleduje a kontroluje situaci na památkově chráněných územích.

V letech 2008 a 2009 prováděl MHMP OKP kontrolní akce v ulicích Nerudova a Mostecká.

 

Na základě pořízené fotodokumentace a zjištěných skutečností MHMP OKP prověřuje spisovou evidenci vedenou v souvislosti s jednotlivými nemovitostmi a případné zjištěné nedostatky (ve smyslu nepovolené instalace) řeší právníci odboru. Nejprve MHMP OKP vyzve vlastníky nemovitostí, aby zjednali nápravu ve stanovené lhůtě. Také z tohoto důvodu mnohdy není nutné zahajovat sankční správní řízení a odčerpávat tak finanční prostředky, které je možno vhodně investovat do obnovy předmětných objektů.

 

Nedojde-li ke zjednání nápravy, postupuje MHMP OKP následujícím způsobem. V případě nemovitostí, které jsou kulturní památkou, nejprve MHMP OKP zahajuje řízení o uložení opatření (§ 10 památkového zákona). V rámci tohoto řízení MHMP OKP vlastníkovi uloží opatření nezbytná k zajištění náležité péče o kulturní památku, tedy v případě umístění reklamních zařízení je to povinnost je odstranit. K tomu MHMP OKP stanoví vlastníkovi přiměřenou lhůtu. Zákon o památkové péči dává možnost vést i řízení o uložení sankce. Obě zmíněná řízení mohou být vedena současně. V případě nemovitostí situovaných na památkově chráněných územích, které nejsou kulturní památkou, může MHMP OKP pouze vést řízení o uložení sankce, možnost nařídit odstranění instalovaných reklamních zařízení nemá.

více na http://pamatky.praha.eu/jnp/cz/odbor_pamatkove_pece/kontrolni_cinnost_v_prazske_pamatkove_rezervaci/kontrolni_akce/kontrolni_akce_nerudova_ulice_mostecka_ulice/kontrolni_akce_nerudova_ulice_mostecka_ulice-index.html